Ανακύκλωση σιδήρου & μετάλλων Τσαούσης Ιωάννης στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Πειραιά

 
Η εταιρεία Τσαούσης Ιωάννης, που έχει την έδρα της στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Πειραιά, εξειδικεύεται στη συλλογή και την ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων, καθώς και στις αποξηλώσεις εργοστασίων, τις διαλύσεις και τους καθαρισμούς κτηρίων.

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας μας διαθέτει πολυετή πείρα στην ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων και ακολουθεί αυστηρούς κανόνες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών.

Η εταιρεία μας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Πειραιά προσφέρει τις υπηρεσίες της με συνέπεια και ευθύνη, αγοράζει όλα τα μέταλλα, ενώ η εμπειρία της, η αποτελεσματικότητά της και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της αποτελούν την μεγαλύτερη εγγύηση.

Πιο αναλυτικά, για να προχωρήσουμε στην ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων, αρχικά αγοράζουμε παλιά σίδερα, αλλά και μέταλλα, όπως χαλκό, μπρούντζο, αλουμίνιο, μολύβι, αλλά και διάφορα παλιά εξαρτήματα όπως είναι μοτέρ και καλώδια και έπειτα τα ανακυκλώνουμε.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της εταιρείας μας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Πειραιά χρησιμοποιεί δικά της σύγχρονα μέσα με τα οποία πραγματοποιεί την ανακύκλωση των μετάλλων, των σιδήρων και των υπόλοιπων υλικών, που θα μας υποδείξει ο εκάστοτε πελάτης.
 
 
 
 

Ανακύκλωση σιδήρου & μετάλλων Τσαούσης Ιωάννης

 
Τηλέφωνο 2104927343
 
Κινητό 6972083477
 
 
 
 
 
 
Τι ανακυκλώνουμε;
 
 
Σιδηρούχα
 
 
 
Καλώδια
 
 
 
Χαλκός
 
 
 
Μολύβι
 
 
 
Μοτέρ
 
 
 
Ανοξείδωτο