Αποξηλώσεις εργοστασίων & καταστημάτων

 
Στην εταιρεία Τσαούσης Ιωάννης στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις εργοστασίων - καταστημάτων, διαλύσεις καθώς και καθαρισμούς κτηρίων, βασισμένοι στην μεγάλη πείρα του προσωπικού μας στον χώρο.

Προσφέρουμε πιστοποιημένες ποιοτικά υπηρεσίες σε δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς φορείς, ενώ διαθέτουμε την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία και πρακτική, ώστε να φέρουμε εις πέρας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την εκάστοτε εργασία που μας ανατίθεται.

Συγκεκριμένα, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε διάλυση, καθώς και καθαρισμό και αποξήλωση εργοστασίων και καταστημάτων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Επίσης, μετά την αποξήλωση, το συνεργείο μας μπορεί να μεταφέρει τα υλικά – απόβλητα στις εγκαταστάσεις μας.
 
 
 
 

Ανακύκλωση σιδήρου & μετάλλων Τσαούσης Ιωάννης

 
Τηλέφωνο 2104927343
 
Κινητό 6972083477
 
 
 
 
 
 
Τι ανακυκλώνουμε;
 
 
Σιδηρούχα
 
 
 
Καλώδια
 
 
 
Χαλκός
 
 
 
Μολύβι
 
 
 
Μοτέρ
 
 
 
Ανοξείδωτο